ВУЗ ШАГ

КДНЗ № 42 «Малятко»

 

Патріотичне виховання дошкільників

 

                               "Той, хто забув колиску, з якої піднявся,

                               щоб піти по землі, хто байдужий до матері,

                               що вигодувала та виховала його, не здатен

                               переживати високі патріотичні почуття".

                               В.О.Сухомлинський

 

Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з раннього дитинства, з перших років життя дитини. Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глубоко усвідомлену життєву позицію, налаштовані патрілтично й водночас толерантно, з повагою ставляться до інших людей, їхніх національних культур, держав. Зростити і виховати таку генерацію українців, духовно багатих особистостей можна за умови розвитку національної освіти, у якій би система виховання, навчання і розвитку грунтувалася на передових ідеях вітчизняної і зарубіжної філософії, засадах української етнопедагогіки, прогресивній науково-методичній думці і яка б органічно синтезувала суспільні освітні впливи та родинне виховання.