ВУЗ ШАГ

КДНЗ № 42 «Малятко»

 

Сторінка музкерівника

                                                  

 

                       

 

 Музичний керівник:  Пермякова Надія Вікторівна                              
          Педагогічний стаж: 36 років

 

Художньо-естетична освіта дитини розпочинається у дошкільному віці . Це обумовлено Базовим компонентом дошкільної освіти та чинними програмами виховання і навчання дітей. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (освітня лінія "Дитина у світі культури") визначає , що діти мають сприймати й усвідомлювати мистецтво як результат творчої діяльності людини ; вони мають перейматися емоціями і почуттями , передавати їх через музично-рухову та пісенну творчість , музикування , проявляти елементарні вміння музичної інтерпретації , варіювання , імпровізації ; творчо застосувати художньо-мовленнєвий і музично-пісенний досвід , використовуючи експресивні засоби (мовлення, міміку, жести, рухи, музику, танці, співи тощо).

Для вирішення цих завдань в дошкільному закладі впроваджується музично-педагогічна система Карла Орфа, орієнтована на стимулювання розвитку природних музичних здібностей дітей, їхньої творчої фантазії, уміння імпровізувати, а також на активізацію музичної діяльності. 

 

 

Діти із захопленням використовують дитячі музичні та шумові орфівські інструменти.